JavaScript. Типи даних.

В JavaScript існує 8 типів даних, а саме:

Рядок (string)

let userName = 'Ivan'; // string

Використовують одинарні, подвійні та похилі лапки. Перші два види лапок звичайні, між ними немає відмінностей, а от похилі мають особливість у використанні. Дозволяють вбудовувати вираз в рядок, укладаючи їх в $ {…}. Приклад:

let name = 'Ivan';

// Вставляємо змінну
alert( `Hello, ${name}` ); // Результат - Hello, Ivan

Число (number)

let userAge = 26; // number (число)

Не може містити числа більше, ніж 253 (як додатні, так і від’ємні)


Boolean (логічний тип)


let isUser = true; // boolean (логічний тип)

Може мати два значення, true або false (можна перекласти як, так чи ні, або правда чи брехня).


Null (пустота)

let userLastName = null; // пустота

Тобто, відсутність будь-якого значення.


Undefined

let userHeight; // undefined

Змінна була оголошена, але значення їй не задано.


BigInt

Дає можливість працювати з цілими числами довільної довжини, на відміну від number, де ді’ обженння у 16 цифр.

const bigInt = 123456789987654320123456789987654321n; // символ 'n' в кінці показує, що це BigInt

Щоб створити значення BigInt, необхідно додати n в кінець числа:


Symbol (символ)

const someSymbol = Symbol('foo'); // cимвол

Створює символьне значення, яке може використовуватись в якості ідентифікатора властивостей об’єкта.


Оbject (об’єкт)

let car = {
   type:'Skoda',
   model:'Fabia',
   color:'red'
};

Використовуються для зберігання колекцій даних або більш складних об’єктів, що містять властивості. Властивість, це пара, що складається із “ключа” та “значення”. Ключ, це назва властивості, рядок, а значення може бути будь-яким типом.

Створюється за допомогою:

Фігурних дужок {...} або за допомогою конструктора new Object()

Оператор typeof

Повертає тип аргументу, і ми можемо вивести результат в консоль бразузера, за допомогою console.log.

typeof undefined // 'undefined'

typeof 26 // 'number'

typeof 9n // 'bigint'

typeof false // 'boolean'

typeof 'Some paragraph' // 'string'

typeof Symbol('foo') // 'symbol'

typeof null // 'object'// (*)

* Це офіційно визнана помилка в typeof. null не є об’єктом.


В наступній статті, ознайомимось зі функціями в JavaScript.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Scroll to top